Επιλέξτε την έκδοση 48V Hybrid του Hyundai Tucson που επιθυμείτε

STYLE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 24,190 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 25,390 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 28,090 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 28.290 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 30,190 €

Επιλογή

EXCLUSIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 25,190 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 26,190 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 29,090 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 29,290 €

Επιλογή

PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 28,490 €

Επιλογή

AYTOMATO ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 30,490 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 30,490 €

Επιλογή

AYTOMATO ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 32,190 €

Επιλογή

DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 30,690 €

Επιλογή

AYTOMATO ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 32,690 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 32,690 €

Επιλογή

AYTOMATO ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 34,090 €

Επιλογή

AYTOMATO ΚΙΒΩΤΙΟ (8-AT)

από 38,990 €

Επιλογή