Επιλέξτε την έκδοση του Hyundai i10 που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ FRESH

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,190 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,890 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,750 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,450 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ STYLE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,990 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,690 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,550 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,250 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,790 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,490 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,350 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,050 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,790 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,490 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,350 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 15,050 €

Επιλογή