Επιλέξτε την έκδοση του Hyundai i10 που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΕΙΣ FRESH

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,340 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,040 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 11,890 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,590 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ STYLE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,140 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,840 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,690 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,390 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 12,940 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,640 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,490 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,190 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 13,940 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,640 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 14,490 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 15,190 €

Επιλογή