Επιλέξτε την έκδοση Turbo 48V Hybrid του Hyundai BAYON που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΗ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 19,840 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 20,840 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 20,540 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 21,640 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΗ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 20,840 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 21,840 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 21,540 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 22,640 €

Επιλογή