Επιλέξτε την έκδοση Turbo 48V Hybrid του Hyundai BAYON που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΗ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 19,390 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 20,390 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 20,090 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 21,190 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΗ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 20,390 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 21,390 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 21,090 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 22,190 €

Επιλογή