Επιλέξτε την έκδοση Turbo 48V Hybrid του Hyundai BAYON που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΗ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 22,040 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 23,040 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 22,740 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 23,840 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΗ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 23,040 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 24,040 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 23,740 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 24,840 €

Επιλογή