Επιλέξτε την έκδοση Turbo 48V Hybrid του Hyundai BAYON που επιθυμείτε

ΕΚΔΟΣΗ PREMIUM

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 20,540 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 21,540 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 21,240 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 22,340 €

Επιλογή

ΕΚΔΟΣΗ DISTINCTIVE

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 21,540 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 22,540 €

Επιλογή

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ

από 22,240 €

Επιλογή

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ (7-DCT)

από 23,340 €

Επιλογή